Naše certifikáty

Certifikát – HILTI

Certifikát- zkoušky nádob na plyny

Certifikát- značkový servis Kovoslužba

Certifikát-zkoušky nádob na plyn

Certifikát-zkoušky technických zařízení

Certifikát-servisní technik hasicích přístojů

Certifikát – požární odborník

Certifikát- požární klapky a ventily

Certifikát-odborná způsobilost BOZP

Certifikát-zařízení regulované látky

Certifikát-kontroly těsnosti a údržby požárních systémů

Certifikát- technik požární ochrany

Certifikát- požární konstrukce PROMAT-A

Certifikát- požární konstrukce PROMAT-B

Certifikát- revizní technik pro zásobování požární vodou

Certifikát- revizní technik hasicích přístojů

Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik