Bezpečnostní tabulky FTL- značení

příklad FTL tabulky

Fotolumuniscenční značení vyhovuje požadavkům zák. č.22/1997 Sb., nař. vlády č. 11/2002 Sb., a ČSN ISO 3864.