RD-kolaudace

Rodinný dům má být vybaven alespoň jedním hasícím přístrojem typu 34A (počet je určen požárně bezpečnostním řešením stavby od autorizovaného technika v oboru požární ochrany).
Garáž má být vybavena hasícím přístrojem typu 183B pro každý samostatně oddělený prostor (standardně 1x). 
Garáž u rodinného domu, i když je stavebně začleněna do hmoty domu, je samostatným požárním úsekem. Dle přílohy č. 4, vyhlášky 23/2008 Sb.Součástí dodávky hasicího přístroje pro kolaudaci je povinná revizní zpráva o výchozí kontrole hasicího přístroje. Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

 

Hasicí přístroj práškový 6 kg – 34A/183B/C (vhodný ke kolaudaci RD + revize)

 

Hlásiče kouře

 

Detektor CO